Tuyền truyền phổ biến pháp luật
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 26 items in 2 pages
1 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh ...
12/03/2022
2 Thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
28/04/2022
3 Triển khai “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh
28/04/2022
4 V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em
25/04/2022
5 Thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/04/2022
6 Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị thông minh
18/02/2022
7 Quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, thôi việc theo quy định ...
22/02/2022
8 Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
31/03/2022
9 Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Quảng Nam
28/03/2022
10 Phê duyệt Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập"
28/03/2022
11 Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy ...
10/02/2022
12 Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025 và ...
25/03/2022
13 Về việc tạm dừng Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid19
01/03/2022
14 Quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh
22/02/2022
15 Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
21/02/2022
16 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
31/12/2021
17 Kế hoạch tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền năm 2022
16/02/2022
18 Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030
10/02/2022
19 Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong ...
15/12/2021
20 Kế hoạch truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022
27/01/2022