Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1478 items in 74 pages
1341 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ban hành ngày 01/01/2010 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức
Số/Ký hiệu: 13/2010/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 5661 lượt / Tải về: 743 lượt

Hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức
01/01/2010
1342 Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận cho Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam thành lập Hội thánh cơ đốc Phục lâm Đại Hưng
Số/Ký hiệu: 4241/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 670 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận cho Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam thành lập Hội thánh cơ đốc Phục lâm Đại Hưng
09/12/2009
1343 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam.
Số/Ký hiệu: 42/2009/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 5469 lượt / Tải về: 256 lượt

Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam.
30/11/2009
1344 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh về ban hành quy định cơ chế chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài
Số/Ký hiệu: 42/2009/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 2973 lượt / Tải về: 25 lượt

Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày Ban hành quy định cơ chế chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài
30/11/2009
1345 Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
Số/Ký hiệu: 3053/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3365 lượt / Tải về: 223 lượt

Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
08/09/2009
1346 Quyết định số 3053/QĐ-UBND ban hành ngày 08/09/2009 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
Số/Ký hiệu: 3053/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 2901 lượt / Tải về: 17 lượt

Về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
08/09/2009
1347 Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
Số/Ký hiệu: 1315/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 6182 lượt / Tải về: 340 lượt

Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
21/08/2009
1348 Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ban hành ngày 05/08/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT KHĐT. Võ Hồng Phúc
Đã xem: 6509 lượt / Tải về: 753 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
05/08/2009
1349 Nghị quyết số 146/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 Về luân chuyển cán bộ, giáo viên của ngành GD&ĐT từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng.
Số/Ký hiệu: 146/2009/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Sỹ
Đã xem: 8829 lượt / Tải về: 644 lượt

Nghị quyết số 146/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 Về luân chuyển cán bộ, giáo viên của ngành GD&ĐT từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng.
22/07/2009
1350 Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
Số/Ký hiệu: 141/2009/TT-BTC ; Người ký: Phạm Sỹ Danh
Đã xem: 3432 lượt / Tải về: 59 lượt

Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
13/07/2009
1351 Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/06/2009 của Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước về Ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy theo TCVN ISO 9001:2000 (thay thế QĐ 321/QĐ-VTLTNN ngày 22/8/2005 của Cục trưởng Cục VT và LT Nhà nước v/v ban hành Quy trình chỉnh lý tài liệu)
Số/Ký hiệu: 128/QĐ-VTLTNN ; Người ký: Vũ Thị Minh Hương
Đã xem: 9653 lượt / Tải về: 1003 lượt

Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/06/2009 của Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước về Ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy theo TCVN ISO 9001:2000 (thay thế QĐ 321/QĐ-VTLTNN ngày 22/8/2005 của Cục trưởng Cục VT và LT Nhà nước v/v ban hành Quy trình chỉnh lý tài liệu)
01/06/2009
1352 Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ban hành ngày 27/05/2009 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Số/Ký hiệu: 02/2009/TTLT-BNG-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn, BT NgV. Phạm Gia Khiêm
Đã xem: 5088 lượt / Tải về: 372 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
27/05/2009
1353 Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ
Số/Ký hiệu: 01/2009/TT-BNG ; Người ký: Phạm Gia Khiêm
Đã xem: 3969 lượt / Tải về: 115 lượt

Quyết định số 01/2009/TT-BNG ngày 22/5/2009 về việc Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ
22/05/2009
1354 Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 04/2009/TT-BGTVT ; Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Đã xem: 4071 lượt / Tải về: 129 lượt

Quyết định số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08/5/2009 của Bộ Giao thông-Vận tải về Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
08/05/2009
1355 Hướng dẫn số 1399/HD-UBND ngày 05/05/2009 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
Số/Ký hiệu: 1399/HD-UBND ; Người ký: CT. Lê Minh Ánh
Đã xem: 3952 lượt / Tải về: 260 lượt

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
05/05/2009
1356 Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ban hành ngày 28/04/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã
Số/Ký hiệu: 01/2009/TTLT-BTP-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn, BT BTP. Hà Hùng Cường
Đã xem: 9587 lượt / Tải về: 1891 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
28/04/2009
1357 Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.
Số/Ký hiệu: 30/2004/TT-BTC ; Người ký: Trương Chí Trung
Đã xem: 7261 lượt / Tải về: 712 lượt

Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.
07/04/2009
1358 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Số/Ký hiệu: 31/2009/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3190 lượt / Tải về: 70 lượt

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
01/04/2009
1359 Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu
Số/Ký hiệu: 31/2009/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 6558 lượt / Tải về: 803 lượt

Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu
01/04/2009
1360 Công văn số 139/VTLTNN-TTTH ngày 14/03/2009 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng
Số/Ký hiệu: 139/VTLTNN-TTTH ; Người ký: Vũ Thị Minh Hương
Đã xem: 7928 lượt / Tải về: 1135 lượt

Công văn số 139/VTLTNN-TTTH ngày 14/03/2009 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng
14/03/2009
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ