Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1352 items in 68 pages
1301 Thông tư số 04/2006_TT-BNV ngày 11/04/2006 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp
Số/Ký hiệu: 04/2006_TT-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 4889 lượt / Tải về: 464 lượt

Thông tư số 04/2006_TT-BNV ngày 11/04/2006 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp
11/04/2006
1302 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 31/03/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 17/2006/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 3533 lượt / Tải về: 108 lượt

Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 31/03/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam
31/03/2006
1303 Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 19 /2005/QĐ - BKHCN ; Người ký: Hoàng Văn Phong
Đã xem: 2512 lượt / Tải về: 52 lượt

Quyết định số 19 /2005/QĐ - BKHCN ngày 08/12/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
08/12/2005
1304 Luật Thanh niên
Số/Ký hiệu: 53/2005/QH11 ; Người ký: Chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An
Đã xem: 2601 lượt / Tải về: 35 lượt

Luật Thanh niên
29/11/2005
1305 Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 83/2005/QĐ-BTC ; Người ký: Trần Văn Tá
Đã xem: 3624 lượt / Tải về: 200 lượt

Quyết định số 83/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ Tài chính về ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
28/11/2005
1306 Công văn số 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về Về việc phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ
Số/Ký hiệu: 2939/BNV-TL ; Người ký: Nguyễn Trọng Điều
Đã xem: 13976 lượt / Tải về: 2957 lượt

Công văn số 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về Về việc phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ
04/10/2005
1307 Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
Số/Ký hiệu: 3502/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 383 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
19/09/2005
1308 Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/07/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến
Số/Ký hiệu: 425/VTLTNN-NVTW ; Người ký: Trần Hoàng
Đã xem: 15819 lượt / Tải về: 3865 lượt

Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/07/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến
18/07/2005
1309 Công văn số 260/VTLTNN-NVĐP ngày 06/05/2005 của Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan
Số/Ký hiệu: 260/VTLTNN-NVĐP ; Người ký: Dương Văn Khảm
Đã xem: 4990 lượt / Tải về: 501 lượt

Công văn số 260/VTLTNN-NVĐP ngày 06/05/2005 của Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan
06/05/2005
1310 Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ban hành ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Số/Ký hiệu: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ; Người ký: Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ
Đã xem: 55853 lượt / Tải về: 15732 lượt

Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ban hành ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
06/05/2005
1311 Công văn số 974/UB-VX ngày 28/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về chấp thuận thành lập Ban đại diện Phật giáo huyện Phú Ninh
Số/Ký hiệu: 974/UB-VX ; Người ký: Hồ Thị Thanh Lâm
Đã xem: 384 lượt / Tải về: 0 lượt

Về chấp thuận thành lập Ban đại diện Phật giáo huyện Phú Ninh
28/04/2005
1312 Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 4/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.
Số/Ký hiệu: 01/2005/CT-TTg ; Người ký: Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải
Đã xem: 11139 lượt / Tải về: 1541 lượt

Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 4/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.
04/02/2005
1313 Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ về ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu: 13/2005/QĐ-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 6955 lượt / Tải về: 986 lượt

Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ về ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ
06/01/2005
1314 Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu: 14/2005/QĐ-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 4720 lượt / Tải về: 402 lượt

Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ
06/01/2005
1315 Nghị quyết số 04/2005/NQ-BCH ngày 06/1/2005 của Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam khóa IX nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn tham gia xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Số/Ký hiệu: 04/2005/NQ-BCH ; Người ký: Cù Thị Hậu
Đã xem: 4990 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết số 04/2005/NQ-BCH ngày 06/1/2005 của Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam khóa IX nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn tham gia xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
06/01/2005
1316 Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 07/2005/TT-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 20468 lượt / Tải về: 4565 lượt

Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
05/01/2005
1317 Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ban hành ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
Số/Ký hiệu: 38/2004/CT-TTg ; Người ký: Phan Văn Khải
Đã xem: 3936 lượt / Tải về: 166 lượt

Về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
09/11/2004
1318 Thông tư số 38/2004/CT-TTg ban hành ngày 09/11/2004 của Thủ tướng chính phủ Về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.
Số/Ký hiệu: 38/2004/CT-TTg ; Người ký: Phan Văn Khải
Đã xem: 2350 lượt / Tải về: 7 lượt

Thông tư của Thủ tướng chính phủ Về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.
09/11/2004
1319 Nghị định 154/2004/NĐ-CP ngày 9/8/2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mit tinh, lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận Danh hiệu, Vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Số/Ký hiệu: 154/2004/NĐ-CP ; Người ký: Phan Văn Khải
Đã xem: 3031 lượt / Tải về: 323 lượt

Nghị định 154/2004/NĐ-CP ngày 9/8/2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mit tinh, lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận Danh hiệu, Vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
09/08/2004
1320 Luật Thi đua - Khen thưởng
Số/Ký hiệu: 15/2003/QH11 ; Người ký: Nguyễn Văn An
Đã xem: 13952 lượt / Tải về: 2237 lượt

Luật Thi đua - Khen thưởng
26/11/2003
    
Đăng nhập
Tài khoản