Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1553 items in 78 pages
601 Báo cáo số 767/BC-SNV ngày 30/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 767/BC-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4012 lượt / Tải về: 84 lượt

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam
30/06/2015
602 Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Văn, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét - Bứu cổ Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2319/QĐ-UBND ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 3159 lượt / Tải về: 62 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Văn, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét - Bứu cổ Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam
29/06/2015
603 Công văn số 28/SNV-TT ngày 26/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
Số/Ký hiệu: Số 28/SNV-TT ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 3594 lượt / Tải về: 95 lượt

Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
26/06/2015
604 Công văn số 658/SNV-TCBC ngày 23/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 658/SNV-TCBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4568 lượt / Tải về: 62 lượt

Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ
23/06/2015
605 Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định tiếp nhận, trả kết quả tiếp nhận thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính
Số/Ký hiệu: 2121/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3735 lượt / Tải về: 84 lượt

Về việc Ban hành Quy định tiếp nhận, trả kết quả tiếp nhận thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính
16/06/2015
606 Giấy mời số 634/GM-SNV ngày 16/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 108 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 634/GM-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3649 lượt / Tải về: 68 lượt

Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 108 của Chính phủ
16/06/2015
607 Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Quí Quý, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2095/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2963 lượt / Tải về: 66 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Quí Quý, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam
15/06/2015
608 Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai đối với bà Huỳnh Thị Tú Trinh
Số/Ký hiệu: 2093/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2795 lượt / Tải về: 6 lượt

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai đối với bà Huỳnh Thị Tú Trinh
15/06/2015
609 Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Kiệm, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2907/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2901 lượt / Tải về: 13 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Kiệm, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Quảng Nam
15/06/2015
610 Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đối với bà Thân Thị Kim
Số/Ký hiệu: 2094/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2684 lượt / Tải về: 16 lượt

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đối với bà Thân Thị Kim
15/06/2015
611 Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lưu Văn Ba, giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2096/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2871 lượt / Tải về: 20 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lưu Văn Ba, giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Quảng Nam
15/06/2015
612 Thông báo số 609/QĐ-BĐH ngày 12/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc triệu tập học viên Đề án 500 khoá IV
Số/Ký hiệu: 609/QĐ-BĐH ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3950 lượt / Tải về: 396 lượt

Về việc triệu tập học viên Đề án 500 khoá IV
12/06/2015
613 Công văn số 605/SNV-CCHC ngày 11/6/2015 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến dự thảo Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 605/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3639 lượt / Tải về: 116 lượt

Xin ý kiến dự thảo Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
11/06/2015
614 Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển Đề án 500 khoá IV năm 2015
Số/Ký hiệu: 2047/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4193 lượt / Tải về: 612 lượt

về việc phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển Đề án 500 khoá IV năm 2015
11/06/2015
615 Công văn số 2435/UBND-NC ngày 08 tháng 6 năm 2015 về việc công tác cán bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2435/UBND-NC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3979 lượt / Tải về: 27 lượt

Về việc công tác cán bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam
08/06/2015
616 Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
Số/Ký hiệu: 2031/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 5965 lượt / Tải về: 505 lượt

Ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
08/06/2015
617 Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam đối với ông Chung Thành Đông
Số/Ký hiệu: 2007/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2987 lượt / Tải về: 15 lượt

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam đối với ông Chung Thành Đông
05/06/2015
618 Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1947/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2241 lượt / Tải về: 21 lượt

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
02/06/2015
619 Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh về việccông bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1947/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3608 lượt / Tải về: 70 lượt

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
02/06/2015
620 Kế hoạch số 2140 /KH-UBND ngày 22/5/2015 về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế (giai đoạn 2015-2021)
Số/Ký hiệu: 2140/KH-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 7559 lượt / Tải về: 706 lượt

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế (giai đoạn 2015-2021)
22/05/2015

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ