Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1553 items in 78 pages
581 Thông báo số 320/TB-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam thông báo kết luận của Phó CT UBND tỉnh Nguyễn Chín tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2015
Số/Ký hiệu: 320/TB-UBND ; Người ký: Võ Văn Viên
Đã xem: 6100 lượt / Tải về: 926 lượt

Thông báo kết luận của Phó CT UBND tỉnh Nguyễn Chín tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2015
31/07/2015
582 Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Ân, Chánh Văn phòng BQL Khu KTM Chu Lai, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai
Số/Ký hiệu: 2689/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3333 lượt / Tải về: 42 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Ân, Chánh Văn phòng BQL Khu KTM Chu Lai, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai
31/07/2015
583 Giấy mời số 443/GM-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2016 và bàn nhiệm vụ trong thời gian đến
Số/Ký hiệu: 443/GM-UBND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Truyền
Đã xem: 3517 lượt / Tải về: 115 lượt

Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2016 và bàn nhiệm vụ trong thời gian đến
30/07/2015
584 Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Chi cục Trưởng Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường
Số/Ký hiệu: 2654/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3341 lượt / Tải về: 29 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Chi cục Trưởng Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam
30/07/2015
585 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 30/7/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 36-HD/BTCTW ; Người ký: Lê Quang Trung
Đã xem: 9094 lượt / Tải về: 1002 lượt

Về việc bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính Phủ
30/07/2015
586 Công văn số 31/TT ngày 29/7/2015 của Thanh tra Sở Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
Số/Ký hiệu: 31/SNV-TT ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 4236 lượt / Tải về: 99 lượt

Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
29/07/2015
587 Công văn số 32/TT ngày 29/7/2015 của Thanh tra Sở Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
Số/Ký hiệu: 32/SNV-TT ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 3357 lượt / Tải về: 51 lượt

Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
29/07/2015
588 Báo cáo số 806 /BC-SNV ngày 23/7/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về thẩm định Danh mục nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
Số/Ký hiệu: 806 /BC-SNV ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 2285 lượt / Tải về: 44 lượt

Thẩm định Danh mục nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
23/07/2015
589 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ về Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu
Số/Ký hiệu: 63/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4980 lượt / Tải về: 144 lượt

Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu
22/07/2015
590 Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn II (2016-2020)
Số/Ký hiệu: 102 /BC-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 5914 lượt / Tải về: 943 lượt

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn II (2016-2020)
21/07/2015
591 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Nội vụ năm 2015
Số/Ký hiệu: 788 /HD-SNV; 789 /HD-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4124 lượt / Tải về: 235 lượt

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Nội vụ năm 2015 đối với Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng (Phòng Tổ chức - Hành Chính) các Sở, Ban, ngành
20/07/2015
592 Hướng dẫn số 779 /HD-SNV ngày 17/7/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về thực hiện Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: 779/HD-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 6223 lượt / Tải về: 950 lượt

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
17/07/2015
593 Công văn số 741/SNV-CCHC ngày 09/7/2015 của Sở Nội vụ về việc triển khai Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, cấp xã
Số/Ký hiệu: 741/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4808 lượt / Tải về: 231 lượt

Công văn về việc triển khai Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện, cấp xã
09/07/2015
594 Báo cáo số 738/BC-SNV ngày 09/7/2015 của Sở Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
Số/Ký hiệu: 738/BC-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3755 lượt / Tải về: 93 lượt

Báo cáo của Sở Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
09/07/2015
595 Giấy mời số 401/GM-UBND ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh năm 2015
Số/Ký hiệu: 401/GM-UBND ; Người ký: Võ Văn Viên
Đã xem: 4080 lượt / Tải về: 111 lượt

Về tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh năm 2015
09/07/2015
596 Báo cáo số 738/BC-SNV ngày 09/7/2015 của Sở Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
Số/Ký hiệu: 738/BC-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4182 lượt / Tải về: 206 lượt

Báo cáo của Sở Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
09/07/2015
597 Báo cáo số 731 /BC-SNV ngày 08/7/2015 của Sở Nội vụ về tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Số/Ký hiệu: 731 /BC-SNV ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 3399 lượt / Tải về: 47 lượt

Về tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
08/07/2015
598 Báo cáo số 731 /BC-SNV ngày 08/7/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Số/Ký hiệu: 731 /BC-SNV ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 2139 lượt / Tải về: 32 lượt

Tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
08/07/2015
599 Thông báo số 723/TB-HĐTT ngày 07/7/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc thi tuyển công chức đối với học viên Đề án 500 khóa III
Số/Ký hiệu: 723/TB-HĐTT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4000 lượt / Tải về: 329 lượt

Thông báo về việc thi tuyển công chức đối với học viên Đề án 500 khóa III
07/07/2015
600 Công văn số 710/SNV-CCVC ngày 01/7/2015 của Sở Nội vụ Quảng Nam về việc báo cáo danh sách CBCC được điều động, thuyên chuyển về công tác tại các Hội đặc thù thuộc tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
Số/Ký hiệu: 710/SNV-CCVC ; Người ký: Lưu Tấn Lại
Đã xem: 4547 lượt / Tải về: 192 lượt

Về việc báo cáo danh sách CBCC được điều động, thuyên chuyển về công tác tại các Hội đặc thù thuộc tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
01/07/2015

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ