Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1553 items in 78 pages
561 Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với ông Trần Văn Huỳnh
Số/Ký hiệu: 3217/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3143 lượt / Tải về: 36 lượt

Về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với ông Trần Văn Huỳnh
08/09/2015
562 Thông báo số 600-TB/TU ngày 08/9/2015 của Tỉnh ủy Quảng Nam về Nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
Số/Ký hiệu: 600-TB/TU ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 2820 lượt / Tải về: 43 lượt

Nội dung kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
08/09/2015
563 Công văn số 9691/CV-BTCTW ngày 08/9/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc phúc đáp công văn số 3438/CV-BTCngafy 23/7/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 9691/CV-BTCTW ; Người ký: Lê Ngọc Hoan
Đã xem: 2832 lượt / Tải về: 43 lượt

Về việc phúc đáp công văn số 3438/CV-BTCngafy 23/7/2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam
08/09/2015
564 Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nông, lâm nghiệp Quyết thắng Quảng Nam đối với ông Trần Trúc
Số/Ký hiệu: 3203/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2883 lượt / Tải về: 14 lượt

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nông, Lâm nghiệp Quyết thắng Quảng Nam đối với ông Trần Trúc
07/09/2015
565 Quyết định số 3946/UBND-VX ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về điều động, luân chuyển giáo viên năm 2015
Số/Ký hiệu: 3946/UBND-VX ; Người ký: Nguyễn Chín
Đã xem: 6258 lượt / Tải về: 753 lượt

Về điều động, luân chuyển giáo viên năm 2015
03/09/2015
566 Thông báo số 975 /TB-HĐTNN ngày 01/9/2015 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2015
Số/Ký hiệu: 975 /TB-HĐTNN ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 6344 lượt / Tải về: 1741 lượt

Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2015
01/09/2015
567 Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Bứu cổ Quảng Nam thuộc Sở Y tế, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Bứu cổ Quảng Nam, kể từ ngày 01/9/2015
Số/Ký hiệu: 3097/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2602 lượt / Tải về: 22 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Bứu cổ Quảng Nam thuộc Sở Y tế, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Bứu cổ Quảng Nam, kể từ ngày 01/9/2015
28/08/2015
568 Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Lê Hải Đào, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm tư vấn xây dựng thuộc Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam điện ngọc, kể từ ngày 01/9/2015
Số/Ký hiệu: 3092/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2744 lượt / Tải về: 10 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Lê Hải Đào, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm tư vấn xây dựng thuộc Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam điện ngọc, kể từ ngày 01/9/2015
28/08/2015
569 Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Tú, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam thuộc Sở Xây dựng
Số/Ký hiệu: 3091/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2938 lượt / Tải về: 13 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Tú, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam thuộc Sở Xây dựng
28/08/2015
570 Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển Qũy đất Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Trần Văn Anh
Số/Ký hiệu: 3077/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2811 lượt / Tải về: 21 lượt

Về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển Qũy đất Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Trần Văn Anh
28/08/2015
571 Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm A, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 01/9/2015
Số/Ký hiệu: 3079/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2860 lượt / Tải về: 31 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm A, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 01/9/2015
28/08/2015
572 Công văn số 956 /SNV-CCVTLTngày 26/8/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
Số/Ký hiệu: 956 /SNV-CCVTLT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 2545 lượt / Tải về: 82 lượt

Về việc hướng dẫn giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
26/08/2015
573 Thông báo số 935/TB-HĐTT ngày 20/8/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam về kết quả điểm thi công chức cấp xã đối với học viên Đề án 500 khóa III, khóa thi ngày 25/7/2015
Số/Ký hiệu: 935/TB-HĐTT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 4643 lượt / Tải về: 925 lượt

Về kết quả điểm thi công chức cấp xã đối với học viên Đề án 500 khóa III, khóa thi ngày 25/7/2015
20/08/2015
574 Công văn số 923 / SNV-CCHC ngày 18/8/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 923 / SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3931 lượt / Tải về: 172 lượt

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh
18/08/2015
575 Công văn số 911/ SNV-CCHC ngày 14/8/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cải cách hành chính
Số/Ký hiệu: 911/ SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4011 lượt / Tải về: 156 lượt

Về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cải cách hành chính
14/08/2015
576 Quyết định số 2867/QĐ-UBND 14/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Số/Ký hiệu: 2867/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1987 lượt / Tải về: 1 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
14/08/2015
577 Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Truyền , giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2845/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3359 lượt / Tải về: 38 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Truyền , giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
13/08/2015
578 Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Ngọc Hòa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2852/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2839 lượt / Tải về: 34 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Ngọc Hòa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
13/08/2015
579 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: Số: 56/2015/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2994 lượt / Tải về: 51 lượt

Phân loại cán bộ, công chức, viên chức
09/06/2015
580 Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp Lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2686/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2726 lượt / Tải về: 150 lượt

Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp Lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam
31/07/2015

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ