Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1553 items in 78 pages
541 Báo cáo số 1136 /BC-SNV ngày 04/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2015
Số/Ký hiệu: 1136 /BC-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3027 lượt / Tải về: 53 lượt

Về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2015
04/10/2015
542 Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam, kể từ ngày 01/10/2015
Số/Ký hiệu: 3497/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2880 lượt / Tải về: 30 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam, kể từ ngày 01/10/2015
29/09/2015
543 Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Vinh Hiển, Phó Chủ nhiệm Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam thuộc Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 01/10/2015
Số/Ký hiệu: 3499/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2763 lượt / Tải về: 16 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Vinh Hiển, Phó Chủ nhiệm Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam thuộc Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 01/10/2015
29/09/2015
544 Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa theo hướng hiện đại tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số/Ký hiệu: 3533/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2934 lượt / Tải về: 27 lượt

Về việc phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa theo hướng hiện đại tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30/09/2015
545 Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Hoàng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam thuộc Sở Y tế
Số/Ký hiệu: 3498/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2695 lượt / Tải về: 13 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Hoàng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam thuộc Sở Y tế
29/09/2015
546 Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hữu Sáng, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 3493/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2988 lượt / Tải về: 85 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hữu Sáng, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
29/09/2015
547 Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp nhận ông Nguyễn Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam về nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 23/9/2015
Số/Ký hiệu: 3385/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3508 lượt / Tải về: 53 lượt

Về việc tiếp nhận ông Nguyễn Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam về nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 23/9/2015
01/09/2015
548 Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Hà, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, giữ chức Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 23/9/2015
Số/Ký hiệu: 3407/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3933 lượt / Tải về: 129 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Hà, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, giữ chức Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 23/9/2015
22/09/2015
549 Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 23/9/2015
Số/Ký hiệu: 3376/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3100 lượt / Tải về: 76 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 23/9/2015
21/09/2015
550 Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tri, kể từ ngày 23/9/2015
Số/Ký hiệu: 3375/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3291 lượt / Tải về: 64 lượt

Về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tri, kể từ ngày 23/9/2015
21/09/2015
551 Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Ngọc Tường, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày 23/9/2015
Số/Ký hiệu: 3399/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3139 lượt / Tải về: 44 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Ngọc Tường, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày 23/9/2015
21/09/2015
552 V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Số/Ký hiệu: Công văn số 1053 /SNV-CCVC ngày 16/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 6967 lượt / Tải về: 339 lượt

V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
16/09/2015
553 Thông báo số 1054/TB-SNV ngày 16/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc kết quả thẩm tra của Bộ Nội vụ về danh sách tinh giản biên chế năm 2015
Số/Ký hiệu: 1054/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5723 lượt / Tải về: 603 lượt

Về việc kết quả thẩm tra của Bộ Nội vụ về danh sách tinh giản biên chế năm 2015
16/09/2015
554 Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch cán sự chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Quảng Nam năm 2015
Số/Ký hiệu: 3314/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4939 lượt / Tải về: 1030 lượt

Về phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch cán sự chuyên viên hoặc tương đương tỉnh Quảng Nam năm 2015
15/09/2015
555 Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Thành Tự, kể từ ngày 15/9/2015
Số/Ký hiệu: 3216/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2470 lượt / Tải về: 14 lượt

Về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Thành Tự, kể từ ngày 15/9/2015
08/09/2015
556 Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Huỳnh, kể từ ngày 15/9/2015
Số/Ký hiệu: 3217/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2677 lượt / Tải về: 15 lượt

Về việc thôi giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Huỳnh, kể từ ngày 15/9/2015
08/09/2015
557 Công văn số 1018/SNV-CCVC ngày 10/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng và danh sách tiền lương cán bộ, công chức và công chức cấp xã của năm 2014.
Số/Ký hiệu: 1018/SNV-CCVC ; Người ký: Lưu Tấn Lại
Đã xem: 3821 lượt / Tải về: 49 lượt

V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng và danh sách tiền lương cán bộ, công chức và công chức cấp xã của năm 2014.
10/09/2015
558 Công văn số 1012/SNV-CCVC ngày 08/9/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo nghỉ hưu năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.
Số/Ký hiệu: 1012 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4224 lượt / Tải về: 251 lượt

Về việc báo cáo nghỉ hưu năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.
08/09/2015
559 Thông báo số 1009/TB-HĐTT ngày 08/9/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam về kết quả phúc khảo bài thi của thí sinh dự thi công chức cấp xã
Số/Ký hiệu: 1009/TB-HĐTT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4125 lượt / Tải về: 268 lượt

Về kết quả phúc khảo bài thi của thí sinh dự thi công chức cấp xã
08/09/2015
560 Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Nguyễn Thành Tự
Số/Ký hiệu: 3216/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3100 lượt / Tải về: 40 lượt

Về việc thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Nguyễn Thành Tự
08/09/2015

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ