Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1553 items in 78 pages
521 Thông báo số 504/TB UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển, cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2015
Số/Ký hiệu: 504/TB UBND ; Người ký: Võ Văn Viên
Đã xem: 5066 lượt / Tải về: 362 lượt

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển, cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2015
03/11/2015
522 Quyết định số 4215/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cử ông Đỗ Vạn Lộc, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4215/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3182 lượt / Tải về: 31 lượt

Về việc cử ông Đỗ Vạn Lộc, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
02/11/2015
523 Quyết định số 4005/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thủy Trinh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 01/11/2015
Số/Ký hiệu: 4005/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2601 lượt / Tải về: 26 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thủy Trinh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 01/11/2015
27/10/2015
524 Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thôi kiêm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam đối với ông Phạm Đình Thành, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Sở NN&PTNT
Số/Ký hiệu: 4043/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2736 lượt / Tải về: 14 lượt

Về việc thôi kiêm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam đối với ông Phạm Đình Thành, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Sở NN&PTNT
29/10/2015
525 Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cử ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam thay cho ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4020/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2703 lượt / Tải về: 17 lượt

Về việc cử ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam thay cho ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam
28/10/2015
526 Công văn số 4865/UBND-NC ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 4865/UBND-NC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4687 lượt / Tải về: 411 lượt

Về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
27/10/2015
527 Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Số/Ký hiệu: 1819/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3299 lượt / Tải về: 28 lượt

Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
26/10/2015
528 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 29/2015/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4838 lượt / Tải về: 129 lượt

Về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
23/10/2015
529 Công văn số 1221 /SNV-XDCQ ngày 22/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp
Số/Ký hiệu: 1221 /SNV-XDCQ ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 4010 lượt / Tải về: 124 lượt

V/v góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp
22/10/2015
530 Quyết định số 3876/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015"
Số/Ký hiệu: 3876/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3660 lượt / Tải về: 82 lượt

Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015"
20/10/2015
531 Kế hoạch số 4744/KH-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015"
Số/Ký hiệu: 4744/KH-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4219 lượt / Tải về: 121 lượt

Về tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu về Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015"
20/10/2015
532 Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 24/CT-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3913 lượt / Tải về: 52 lượt

Về việc giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19/10/2015
533 Công văn số 1208/SNV-TCBC ngày 19/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v báo cáo công tác hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2015
Số/Ký hiệu: 1208/SNV-TCBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3551 lượt / Tải về: 130 lượt

V/v báo cáo công tác hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2015
19/10/2015
534 Công văn số 1195/SNV-CCVC ngày 16/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v báo cáo thực trạng trình độ đào tạo, bồi dưỡng CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Số/Ký hiệu: 1195/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4115 lượt / Tải về: 110 lượt

V/v báo cáo thực trạng trình độ đào tạo, bồi dưỡng CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã
16/10/2015
535 Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tấn Minh, Trưởng phòng Quy hoạch - Tổng hợp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/10/2015
Số/Ký hiệu: 3637/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2899 lượt / Tải về: 57 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tấn Minh, Trưởng phòng Quy hoạch - Tổng hợp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/10/2015
08/10/2015
536 Công văn số 1184 /SNV-CCHC ngày 15/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v báo cáo tình hình thực hiện Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
Số/Ký hiệu: 1184 /SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3143 lượt / Tải về: 52 lượt

V/v báo cáo tình hình thực hiện Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
15/10/2015
537 Công văn số 1191 / SNV-CCHC ngày 15/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v góp ý dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 1191 / SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4532 lượt / Tải về: 360 lượt

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
15/10/2015
538 Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Số/Ký hiệu: 3605/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Chín
Đã xem: 3746 lượt / Tải về: 100 lượt

Về Ban hành Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
07/10/2015
539 Công văn số 1148 / SNV-CCHC ngày 07/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v xin ý kiến dự thảo Đề án Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1148 / SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3095 lượt / Tải về: 38 lượt

V/v xin ý kiến dự thảo Đề án Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam
07/10/2015
540 Công văn số 1142/SNV-CCVC ngày 06/10/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1142/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3640 lượt / Tải về: 75 lượt

Về thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
06/10/2015

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ