Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1553 items in 78 pages
501 Công văn số 1465/SNV-CCHC ngày 15/12/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
Số/Ký hiệu: 1465/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3860 lượt / Tải về: 151 lượt

Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
15/12/2015
502 Phân công số 04/PC-HĐBCQG ngày 15/12/2015 của HĐBCQG về thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia
Số/Ký hiệu: 04/PC-HĐBCQG ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1957 lượt / Tải về: 53 lượt

về thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia
15/12/2015
503 Quyết định số 4654/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 4654/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1965 lượt / Tải về: 3 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
09/12/2015
504 Quyết định số 4655/QĐ-UBND 09/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 4655/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1949 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
09/12/2015
505 Quyết định số 4535/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Ẩn, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/12/2015
Số/Ký hiệu: 4535/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2661 lượt / Tải về: 18 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Ẩn, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/12/2015
25/11/2015
506 Quyết định số 4535/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Ẩn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/12/2015
Số/Ký hiệu: 4535/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1905 lượt / Tải về: 29 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Ẩn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/12/2015
25/11/2015
507 Thông tư số 25/2015/TT-BYT ngày 01/10/2015 của Bộ Y tế Quy định về hòm thư góp ý tại các Sở Y tế
Số/Ký hiệu: 25/2015/TT-BYT ; Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Đã xem: 6567 lượt / Tải về: 267 lượt

Quy định về hòm thư góp ý tại các Sở Y tế
01/10/2015
508 Quyết định số 241/QĐ-SNV ngày 26/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ năm 2016 của Sở Nội vụ
Số/Ký hiệu: 241/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4421 lượt / Tải về: 79 lượt

Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ năm 2016 của Sở Nội vụ
26/11/2015
509 Công văn số 1392/SNV-CCHC ngày 25/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thông báo thời gian kiểm tra công tác cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
Số/Ký hiệu: 1392/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4881 lượt / Tải về: 82 lượt

Thông báo thời gian kiểm tra công tác cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
25/11/2015
510 Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia
Số/Ký hiệu: 105/2015/QH13 ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 1669 lượt / Tải về: 29 lượt

Về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia
25/11/2015
511 Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập Giáo họ Trường Thành
Số/Ký hiệu: 4533/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2054 lượt / Tải về: 3 lượt

Về việc chấp thuận thành lập Giáo họ Trường Thành
25/11/2015
512 Công văn số 1387/SNV-TCBC ngày 23/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và định hướng kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập
Số/Ký hiệu: 1387/SNV-TCBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4815 lượt / Tải về: 201 lượt

Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và định hướng kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập
23/11/2015
513 Thể lệ số 1388 /TL-BTC ngày 23/11/2015 của Ban Tổ chức về cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015
Số/Ký hiệu: Số 1388 /TL-BTC ; Người ký: Lưu Tấn Lại
Đã xem: 4946 lượt / Tải về: 269 lượt

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2015
23/11/2015
514 Thông báo số 1375/TB-SNV ngày 20/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về kết quả trả lời của Bộ Nội vụ về giải trình tinh giản biên chế năm 2015
Số/Ký hiệu: 1375/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5309 lượt / Tải về: 296 lượt

Kết quả trả lời của Bộ Nội vụ về giải trình tinh giản biên chế năm 2015
20/11/2015
515 Quyết định số 4339 /QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4339 /QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 7444 lượt / Tải về: 930 lượt

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
11/11/2015
516 Công văn số 1332 /SNV-TT ngày 10/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
Số/Ký hiệu: 1332 /SNV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4687 lượt / Tải về: 116 lượt

Về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
10/11/2015
517 Công văn số 1333/SNV-TT ngày 10/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1333/SNV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3975 lượt / Tải về: 39 lượt

Báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10/11/2015
518 Công văn số 1314 / SNV-CCHC ngày 06/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc xin ý kiến dự thảo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
Số/Ký hiệu: 1314 / SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3925 lượt / Tải về: 131 lượt

Về việc xin ý kiến dự thảo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
06/11/2015
519 Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Văn Phu, giữ chức Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Khoa học-Công nghệ Quảng Nam trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 4270/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2678 lượt / Tải về: 15 lượt

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Văn Phu, giữ chức Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Khoa học-Công nghệ Quảng Nam trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
05/11/2015
520 Quyết định số 4269/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Bá Nghĩa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4269/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2973 lượt / Tải về: 51 lượt

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Bá Nghĩa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam
05/11/2015

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ