Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1553 items in 78 pages
481 Hướng dẫn số 20-HD/UBKTTW ngày 12/01/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
Số/Ký hiệu: 20-HD/UBKTTW ; Người ký: Mai Thế Dương
Đã xem: 2194 lượt / Tải về: 95 lượt

Thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
12/01/2016
482 Quyết định số 65/QĐ-UBND 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Số/Ký hiệu: 65/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2016 lượt / Tải về: 1 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
08/01/2016
483 Công văn số 10/SNV-CCVC ngày 06/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 10/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5308 lượt / Tải về: 238 lượt

V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
06/01/2016
484 Chỉ thị số 51 - CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số/Ký hiệu: 51 - CT/TW ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 2425 lượt / Tải về: 54 lượt

Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
04/01/2016
485 Quyết định số 4979/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Ánh Kim, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4979/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2650 lượt / Tải về: 42 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Ánh Kim, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
29/12/2015
486 Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4960/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3380 lượt / Tải về: 49 lượt

Bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
487 Quyết định số 4789/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Đặng Bá Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh đến nhận công tác và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4789/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3229 lượt / Tải về: 36 lượt

Điều động ông Đặng Bá Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh đến nhận công tác và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
18/12/2015
488 Quyết định số 4959/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Như Công, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4959/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3150 lượt / Tải về: 33 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Như Công, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
489 Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4968/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2953 lượt / Tải về: 19 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
490 Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Cảnh Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4931/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2938 lượt / Tải về: 22 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Cảnh Hà, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
491 Quyết định số 4933/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Phong, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4933/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2933 lượt / Tải về: 18 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Phong, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
492 Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Tâm, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
Số/Ký hiệu: 4924/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3147 lượt / Tải về: 29 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Tâm, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/01/2016
28/12/2015
493 Quyết định số 5205/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
Số/Ký hiệu: 5205/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4305 lượt / Tải về: 289 lượt

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
31/12/2015
494 Quyết định số 5139/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 5139/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4065 lượt / Tải về: 419 lượt

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
30/12/2015
495 Công văn số 1536 /SNV-CCHC ngày 25/12/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo tham luận tại Hội nghị trực tuyến đánh giá thực trạng về công tác CCHC và cải thiện môi trường đầu tư
Số/Ký hiệu: 1536 /SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3519 lượt / Tải về: 40 lượt

Báo cáo tham luận tại Hội nghị trực tuyến đánh giá thực trạng về công tác CCHC và cải thiện môi trường đầu tư
25/12/2015
496 Công văn số 1518/ SNV-CCHC ngày 24/12/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc triển khai công tác đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2015
Số/Ký hiệu: 1518/ SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3305 lượt / Tải về: 52 lượt

Triển khai công tác đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2015
24/12/2015
497 Quyết định số 4851/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ thuộc Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung Tâm Lưu trữ Lịch sử
Số/Ký hiệu: 4851/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2178 lượt / Tải về: 23 lượt

Về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ thuộc Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thành Trung Tâm Lưu trữ Lịch sử
24/12/2015
498 Công văn số 1497 / SNV-CCHC ngày 22/12/2015 về việc chọn xã thí điểm Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Số/Ký hiệu: 1497 / SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3531 lượt / Tải về: 44 lượt

Về việc chọn xã thí điểm Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
22/12/2015
499 Thông báo số 1508/TB-SNV ngày 22/12/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc kết quả thẩm tra của Bộ Nội vụ về danh sách tinh giản biên chế Đợt 1 năm 2016
Số/Ký hiệu: 1508/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5032 lượt / Tải về: 508 lượt

Kết quả thẩm tra của Bộ Nội vụ về danh sách tinh giản biên chế Đợt 1 năm 2016
22/12/2015
500 Công văn số 1943/SNV-CCVC ngày 21/12/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2015
Số/Ký hiệu: 1493 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3973 lượt / Tải về: 117 lượt

Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2015
21/12/2015

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ