Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1553 items in 78 pages
441 Công văn số 156/SNV-CCVC ngày 16/02/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn tổng kết các Đề án đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2011-2015
Số/Ký hiệu: 156 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4226 lượt / Tải về: 113 lượt

V/v hướng dẫn tổng kết các Đề án đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2011-2015
16/02/2016
442 Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 01/TB-UBBC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 5111 lượt / Tải về: 367 lượt

Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX nhiệm kỳ 2016- 2021
04/02/2016
443 Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 02/KH-UBBC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 5603 lượt / Tải về: 552 lượt

Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
04/02/2016
444 Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam về thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 03/QĐ-UBBC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 5075 lượt / Tải về: 234 lượt

Về thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
04/02/2016
445 Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam Về thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 04/QĐ-UBBC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 5280 lượt / Tải về: 330 lượt

Về thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
04/02/2016
446 Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam Về thành lập Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 05/QĐ-UBBC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4917 lượt / Tải về: 228 lượt

Về thành lập Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
04/02/2016
447 Công văn số 145/SNV-XDCQ ngày 04/02/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử
Số/Ký hiệu: 145/SNV-XDCQ ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4787 lượt / Tải về: 195 lượt

Về mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử
04/02/2016
448 Hướng dẫn số 04-HD/TCTU ngay 03/02/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 04-HD/TCTU ; Người ký: Lê Văn Dũng
Đã xem: 6147 lượt / Tải về: 509 lượt

Về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
03/02/2016
449 Quyết định số 129-QĐ/TU ngày 03/02/2016 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 129-QĐ/TU ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 4434 lượt / Tải về: 140 lượt

Về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
03/02/2016
450 Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016
Số/Ký hiệu: 469/KH-UBND ; Người ký: Trần Đình Tùng
Đã xem: 2536 lượt / Tải về: 95 lượt

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2016
02/02/2016
451 Công văn số 150/SNV-XDCQ về việc báo cáo danh sách thành viên UBBC tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 150/SNV-XDCQ ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 4382 lượt / Tải về: 151 lượt

Về việc báo cáo danh sách thành viên UBBC tỉnh Quảng Nam
02/02/2016
452 Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 04/CT-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4975 lượt / Tải về: 183 lượt

Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
01/02/2016
453 Thông tư số 02/2016/TT-BNV ngày 01/02/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 02/2016/TT-BNV ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 3635 lượt / Tải về: 582 lượt

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
01/02/2016
454 Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 01/02/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XIV, ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 6753 lượt / Tải về: 2105 lượt

Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 01/02/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XIV, ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
01/02/2016
455 Kế hoạch số 36/KH-MTTQ-BTT ngày 01/02/2016 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Nam về việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 36/KH-MTTQ-BTT ; Người ký: Võ Xuân Ca
Đã xem: 1780 lượt / Tải về: 48 lượt

Về việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021
01/02/2016
456 Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 31/01/2016 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 38-HD/BTCTW ; Người ký: Tô Huy Rứa
Đã xem: 5452 lượt / Tải về: 1272 lượt

Về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
31/01/2016
457 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND
Số/Ký hiệu: 41/NQ-HĐBCQG ; Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Đã xem: 5528 lượt / Tải về: 1651 lượt

Quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND
29/01/2016
458 Kế hoạch số 40/KH-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 40/KH-HĐBCQG ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 3421 lượt / Tải về: 384 lượt

Về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
29/01/2016
459 Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU ngày 28/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Số/Ký hiệu: 03-HD/BTGTU ; Người ký: Đoàn Ngọc Thi
Đã xem: 1898 lượt / Tải về: 66 lượt

Về tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
28/01/2016
460 Công văn số 139/SNV-CCVC ngày 28/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 139/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3879 lượt / Tải về: 204 lượt

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với công chức, viên chức
28/01/2016

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ