Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1553 items in 78 pages
421 Công văn số 403/SNV-VP ngày 05/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 403/SNV-VP ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 4213 lượt / Tải về: 20 lượt

Về việc báo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
05/04/2016
422 Công văn số 393/SNV-CCHC ngày 04/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC
Số/Ký hiệu: 393 / SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3405 lượt / Tải về: 83 lượt

Về việc triển khai thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC
04/04/2016
423 Kế hoạch số 395 /KH- SNV-CĐN ngày 04/4/2016 của Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam về xây dựng chương trình phối hợp công tác năm 2016
Số/Ký hiệu: 395 /KH- SNV-CĐN ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng - Hà Diện
Đã xem: 3122 lượt / Tải về: 25 lượt

Xây dựng chương trình phối hợp công tác năm 2016
04/04/2016
424 Công văn số 342/SNV-CCVC ngày 28/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo danh sách, số lượng công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2015
Số/Ký hiệu: 342/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3947 lượt / Tải về: 82 lượt

Về việc báo cáo danh sách, số lượng công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2015
28/03/2016
425 Công văn số 327/SNC-CCVC ngày 21/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 327/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4645 lượt / Tải về: 342 lượt

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
21/03/2016
426 Công văn số 319/ SNV-CCHC ngày 17/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về góp ý dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam trong công tác cải cách hành chính
Số/Ký hiệu: 319/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3524 lượt / Tải về: 93 lượt

Góp ý dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam trong công tác cải cách hành chính
17/03/2016
427 Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Nam, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và Thú y Quảng Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 15/3/2016
Số/Ký hiệu: 934/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3572 lượt / Tải về: 49 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Nam, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và Thú y Quảng Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 15/3/2016
14/03/2016
428 Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Số/Ký hiệu: 931/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2057 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
14/03/2016
429 Công văn số 261/SNV-CCHC ngày 09/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Bộ Chỉ số cải cách hành chính
Số/Ký hiệu: 261 /SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3704 lượt / Tải về: 124 lượt

Góp ý dự thảo Bộ Chỉ số cải cách hành chính
09/03/2016
430 Công văn số 263 /SNV-CCVC ngày 09/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính mở tại Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 263 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4290 lượt / Tải về: 131 lượt

chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính mở tại Quảng Nam
09/03/2016
431 Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Văn Tám, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, kể từ ngày 08/3/2016
Số/Ký hiệu: 827/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3574 lượt / Tải về: 118 lượt

Về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Văn Tám, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, kể từ ngày 08/3/2016
08/03/2016
432 Hướng dẫn số 81/HD-BTĐKT ngày 08/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021
Số/Ký hiệu: 81/HD-BTĐKT ; Người ký: Trịnh Thị Minh Xuân
Đã xem: 3885 lượt / Tải về: 71 lượt

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021
08/03/2016
433 Kế hoạch số 884/KH-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016
Số/Ký hiệu: 884/KH-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3599 lượt / Tải về: 95 lượt

Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016
08/03/2016
434 Quyết định số 25/QĐ-SNV ngày 03/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Tổ kiểm tra tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở dạy nghề - giáo dục thường xuyên và quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 25/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4221 lượt / Tải về: 114 lượt

Về việc thành lập Tổ kiểm tra tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở dạy nghề - giáo dục thường xuyên và quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức
03/03/2016
435 Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Nguyễn Văn Cầm đến nhận công tác tại TT Da liễu Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc TT Da liễu Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 755/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3334 lượt / Tải về: 51 lượt

Việc điều động ông Nguyễn Văn Cầm đến nhận công tác tại TT Da liễu Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc TT Da liễu Quảng Nam
01/03/2016
436 Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Văn Minh giữ chức vụ Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Kôn
Số/Ký hiệu: 749/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2975 lượt / Tải về: 27 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Văn Minh giữ chức vụ Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Kôn
01/03/2016
437 Quyết định số 750/QĐ-UBND tỉnh ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh về việc cử ông Trần Út, giữ chức vụ Quyền Giám đốc TT Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 750/QĐ-UBND tỉnh ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2968 lượt / Tải về: 23 lượt

Về việc cử ông Trần Út, giữ chức vụ Quyền Giám đốc TT Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam
01/03/2016
438 Công văn số 05/TT ngày 24/02/2016 của Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2016
Số/Ký hiệu: 05 /TT ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 3824 lượt / Tải về: 95 lượt

về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2016
24/02/2016
439 Công văn số 04/TT ngày 24/02/2016 của Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2016
Số/Ký hiệu: 04/TT ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 3417 lượt / Tải về: 52 lượt

Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2016
24/02/2016
440 Công văn số 184 /SNV-TCBC ngày 22/02/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở dạy nghề - giáo dục thường xuyên và quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 184 /SNV-TCBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4321 lượt / Tải về: 259 lượt

Về việc kiểm tra tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở dạy nghề - giáo dục thường xuyên và quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức
22/02/2016

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ