Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1549 items in 78 pages
401 Công văn số 627/SNV-CCHC ngày 20/5/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v góp ý dự thảo Chỉ thị UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 627/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4678 lượt / Tải về: 53 lượt

V/v góp ý dự thảo Chỉ thị UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Nam
20/05/2016
402 Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cử ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam, kể từ ngày 10/5/2016 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chính thức bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1654/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2646 lượt / Tải về: 8 lượt

Cử ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam, kể từ ngày 10/5/2016 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chính thức bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam
10/05/2016
403 Báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 59/BC-UBBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4168 lượt / Tải về: 95 lượt

Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
09/05/2016
404 Công văn số 548/SNV-CCVC ngày 29/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ
Số/Ký hiệu: 548 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5520 lượt / Tải về: 128 lượt

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ
29/04/2016
405 Công văn số 1854/BNV-CCVC ngày 27/4/2016 của Bộ Nội vụ về việc thi nâng ngạch công chức năm 2016 tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1854/BNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 6356 lượt / Tải về: 441 lượt

Về việc thi nâng ngạch công chức năm 2016 tỉnh Quảng Nam
27/04/2016
406 Công văn số 495/SNV-CCHC ngày 22/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 495 /SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4818 lượt / Tải về: 129 lượt

Góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
22/04/2016
407 Công văn số 496/SNV-CCHC ngày 22/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh uỷ về CCHC và giải pháp nâng cao chỉ số PCI và PAPI.
Số/Ký hiệu: 496/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4732 lượt / Tải về: 91 lượt

Báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh uỷ về CCHC và giải pháp nâng cao chỉ số PCI và PAPI.
22/04/2016
408 Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Số/Ký hiệu: 1466/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1939 lượt / Tải về: 4 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
22/04/2016
409 Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam trực thuộc Sở NN&PTNT, kể từ ngày 20/4/2016
Số/Ký hiệu: 1440/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1678 lượt / Tải về: 9 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam trực thuộc Sở NN&PTNT, kể từ ngày 20/4/2016
20/04/2016
410 Công văn số 485/SNV-CCVC ngày 19/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ
Số/Ký hiệu: 485/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 5433 lượt / Tải về: 69 lượt

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ
19/04/2016
411 Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Bích Thuỷ giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Nam, trực thuộc Sở Y tế, kể từ ngày 15/4/2016
Số/Ký hiệu: 1392/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4496 lượt / Tải về: 61 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Bích Thuỷ giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Nam, trực thuộc Sở Y tế, kể từ ngày 15/4/2016
15/04/2016
412 Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Huỳnh Phước Nhất đến nhận công tác tại Sở Y tế kể từ ngày 15/4/2016, nhiệm vụ của ông Huỳnh Phước Nhất do Giám đốc Sở Y tế phân công
Số/Ký hiệu: 1391/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4259 lượt / Tải về: 63 lượt

Về việc điều động ông Huỳnh Phước Nhất đến nhận công tác tại Sở Y tế kể từ ngày 15/4/2016, nhiệm vụ của ông Huỳnh Phước Nhất do Giám đốc Sở Y tế phân công
15/04/2016
413 Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 1390/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4018 lượt / Tải về: 27 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15/04/2016
414 Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Từ Văn Khánh giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, kể từ ngày 15/4/2016
Số/Ký hiệu: 1389/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3756 lượt / Tải về: 41 lượt

Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Từ Văn Khánh giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, kể từ ngày 15/4/2016
15/04/2016
415 Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Phước Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xã hội Quảng Nam trực thuộc Sở Lao động, Thương Binh - Xã hội
Số/Ký hiệu: 1388/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3467 lượt / Tải về: 26 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Phước Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xã hội Quảng Nam trực thuộc Sở Lao động, Thương Binh - Xã hội
15/04/2016
416 Công văn số 466/SNV-XDCQ&CTTN ngày 14/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc triệu tập cán bộ, công chức trẻ cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước
Số/Ký hiệu: 466/SNV-XDCQ&CTTN ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 3968 lượt / Tải về: 73 lượt

Về việc triệu tập cán bộ, công chức trẻ cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước
14/04/2016
417 Công văn số 403/SNV-VP ngày 05/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 403/SNV-VP ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 4089 lượt / Tải về: 20 lượt

Về việc báo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
05/04/2016
418 Công văn số 393/SNV-CCHC ngày 04/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC
Số/Ký hiệu: 393 / SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3294 lượt / Tải về: 83 lượt

Về việc triển khai thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC
04/04/2016
419 Kế hoạch số 395 /KH- SNV-CĐN ngày 04/4/2016 của Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam về xây dựng chương trình phối hợp công tác năm 2016
Số/Ký hiệu: 395 /KH- SNV-CĐN ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng - Hà Diện
Đã xem: 3021 lượt / Tải về: 25 lượt

Xây dựng chương trình phối hợp công tác năm 2016
04/04/2016
420 Công văn số 342/SNV-CCVC ngày 28/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo danh sách, số lượng công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2015
Số/Ký hiệu: 342/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3829 lượt / Tải về: 82 lượt

Về việc báo cáo danh sách, số lượng công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2015
28/03/2016

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ