Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1306 items in 66 pages
181 Công văn số 811 /SNV-CCHC ngày 22/6/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
Số/Ký hiệu: 811 /SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2655 lượt / Tải về: 104 lượt

Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
22/06/2016
182 Công văn số 806/SNV-TT ngày 21/6/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ.
Số/Ký hiệu: 806/SNV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 803 lượt / Tải về: 11 lượt

Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ.
21/06/2016
183 Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 1908/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 4683 lượt / Tải về: 418 lượt

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
02/06/2016
184 Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Nguyễn Vinh Hiển, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01/6/2016; nhiệm vụ của ông Nguyễn Vinh Hiển do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam phân công
Số/Ký hiệu: 1873/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2884 lượt / Tải về: 67 lượt

Về việc điều động ông Nguyễn Vinh Hiển, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01/6/2016; nhiệm vụ của ông Nguyễn Vinh Hiển do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam phân công
30/05/2016
185 Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hứa Trọng Nghĩa, giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1900/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2660 lượt / Tải về: 18 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hứa Trọng Nghĩa, giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam
01/06/2016
186 Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Ngọc Sinh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1897/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2674 lượt / Tải về: 27 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Ngọc Sinh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
01/06/2016
187 Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Như Toàn, Trưởng phòng Nước - Khí tượng thuỷ văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Quảng Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 01/6/2016
Số/Ký hiệu: 1899/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2697 lượt / Tải về: 45 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Như Toàn, Trưởng phòng Nước - Khí tượng thuỷ văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Quảng Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 01/6/2016
01/06/2016
188 Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Quang, giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam.
Số/Ký hiệu: 1898/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2392 lượt / Tải về: 12 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Quang, giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam.
01/06/2016
189 Quyết định số 1898/QĐ-UBND 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Quang, giữ chức vụ Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1898/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 408 lượt / Tải về: 2 lượt

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Quang, giữ chức vụ Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam
01/06/2016
190 Công văn số 2395/UBND-NC ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc rà soát tổ chức, hoạt động của hội trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 2395/UBND-NC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3562 lượt / Tải về: 102 lượt

Rà soát tổ chức, hoạt động của hội trên địa bàn tỉnh
30/05/2016
191 Kế hoạch số 633/KH-SNV ngày 26/5/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về Thu tài liệu lưu trữ đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, năm 2016
Số/Ký hiệu: 633/KH-SNV ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 774 lượt / Tải về: 28 lượt

Thu tài liệu lưu trữ đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, năm 2016
26/05/2016
192 Báo cáo số 626/ BC-SNV ngày 20/5/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam năm 2015
Số/Ký hiệu: 626/BC-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3274 lượt / Tải về: 67 lượt

Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam năm 2015
20/05/2016
193 Công văn số 627/SNV-CCHC ngày 20/5/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v góp ý dự thảo Chỉ thị UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 627/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3229 lượt / Tải về: 53 lượt

V/v góp ý dự thảo Chỉ thị UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Nam
20/05/2016
194 Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cử ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam, kể từ ngày 10/5/2016 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chính thức bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1654/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1491 lượt / Tải về: 7 lượt

Cử ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam, kể từ ngày 10/5/2016 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chính thức bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam
10/05/2016
195 Báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 59/BC-UBBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2474 lượt / Tải về: 94 lượt

Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
09/05/2016
196 Công văn số 548/SNV-CCVC ngày 29/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ
Số/Ký hiệu: 548 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3704 lượt / Tải về: 128 lượt

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ
29/04/2016
197 Công văn số 1854/BNV-CCVC ngày 27/4/2016 của Bộ Nội vụ về việc thi nâng ngạch công chức năm 2016 tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1854/BNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 4674 lượt / Tải về: 431 lượt

Về việc thi nâng ngạch công chức năm 2016 tỉnh Quảng Nam
27/04/2016
198 Công văn số 495/SNV-CCHC ngày 22/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 495 /SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3489 lượt / Tải về: 129 lượt

Góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
22/04/2016
199 Công văn số 496/SNV-CCHC ngày 22/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh uỷ về CCHC và giải pháp nâng cao chỉ số PCI và PAPI.
Số/Ký hiệu: 496/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3405 lượt / Tải về: 90 lượt

Báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh uỷ về CCHC và giải pháp nâng cao chỉ số PCI và PAPI.
22/04/2016
200 Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Số/Ký hiệu: 1466/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 564 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
22/04/2016
    
Đăng nhập
Tài khoản