Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1566 items in 79 pages
1 Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2021
Số/Ký hiệu: 292/KH-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 133 lượt / Tải về: 23 lượt

Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2021
19/01/2021
2 Dự thảo báo cáo tổng kết phục vụ Hội nghị
Số/Ký hiệu: 0 ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 245 lượt / Tải về: 65 lượt

Tổng kết công tác Nội vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
15/01/2021
3 Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
Số/Ký hiệu: 82/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 336 lượt / Tải về: 76 lượt

Thay đổi thời gian Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
11/01/2021
4 Công văn về việc báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
Số/Ký hiệu: 86/SNV-VP ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 315 lượt / Tải về: 75 lượt

Về việc báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
11/01/2021
5 Công văn về việc góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Số/Ký hiệu: 87/SNV-VP ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 286 lượt / Tải về: 83 lượt

Về việc góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
11/01/2021
6 Công văn về việc thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Số/Ký hiệu: 2405/SNV-CCVTLT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 491 lượt / Tải về: 174 lượt

Về việc thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
27/12/2020
7 Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ
Số/Ký hiệu: 000000 ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 481 lượt / Tải về: 67 lượt

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ
25/12/2020
8 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
Số/Ký hiệu: 2633/KH-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 764 lượt / Tải về: 218 lượt

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
18/12/2020
9 Thông báo bổ sung danh sách miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 2605/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1244 lượt / Tải về: 593 lượt

Bổ sung danh sách miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
16/12/2020
10 Thông báo bổ sung danh sách miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 2613/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 886 lượt / Tải về: 331 lượt

Bổ sung danh sách miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
16/12/2020
11 Thông báo về việc miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Số/Ký hiệu: 2256/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1357 lượt / Tải về: 759 lượt

về việc miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020
09/12/2020
12 Thông báo về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Số/Ký hiệu: 2520/TB-HĐTTCC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1404 lượt / Tải về: 478 lượt

Về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020
04/12/2020
13 Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
Số/Ký hiệu: 2391/TB-HĐTTCC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 4224 lượt / Tải về: 2246 lượt

Về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
20/11/2020
14 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 3180/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 6839 lượt / Tải về: 5252 lượt

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
13/11/2020
15 Công văn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Số/Ký hiệu: 2190/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1934 lượt / Tải về: 474 lượt

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
30/10/2020
16 Công văn trả lời kiến nghị, đề xuất liên quan đến Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
Số/Ký hiệu: 5401/BNV-VP ; Người ký: Vũ Đăng Minh
Đã xem: 1722 lượt / Tải về: 488 lượt

Công văn trả lời kiến nghị, đề xuất liên quan đến Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
13/10/2020
17 Một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Số/Ký hiệu: 0 ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 1183 lượt / Tải về: 146 lượt

Một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
13/10/2020
18 Mẫu đơn phúc khảo kì thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020.
Số/Ký hiệu: 03 ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1587 lượt / Tải về: 243 lượt

Mẫu đơn phúc khảo kì thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020.
02/10/2020
19 Công văn V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện vị trí việc làm, biên chế công chức, số người làm việc năm 2020 và kế hoạch biên chế năm 2021 (kèm các phụ lục)
Số/Ký hiệu: 1932/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2811 lượt / Tải về: 1256 lượt

Công văn V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện vị trí việc làm, biên chế công chức, số người làm việc năm 2020 và kế hoạch biên chế năm 2021 (kèm các phụ lục)
24/09/2020
20 Công văn về việc báo cáo về Hội
Số/Ký hiệu: 1698/SNV-TCBC ; Người ký: Lưu Tấn Lại
Đã xem: 1804 lượt / Tải về: 208 lượt

Về việc báo cáo về Hội
21/08/2020

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ