Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1565 items in 79 pages
1 Dự thảo báo cáo tổng kết phục vụ Hội nghị
Số/Ký hiệu: 0 ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 57 lượt / Tải về: 18 lượt

Tổng kết công tác Nội vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
15/01/2021
2 Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
Số/Ký hiệu: 82/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 172 lượt / Tải về: 60 lượt

Thay đổi thời gian Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
11/01/2021
3 Công văn về việc báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
Số/Ký hiệu: 86/SNV-VP ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 174 lượt / Tải về: 63 lượt

Về việc báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
11/01/2021
4 Công văn về việc góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Số/Ký hiệu: 87/SNV-VP ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 154 lượt / Tải về: 71 lượt

Về việc góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
11/01/2021
5 Công văn về việc thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Số/Ký hiệu: 2405/SNV-CCVTLT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 365 lượt / Tải về: 155 lượt

Về việc thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
27/12/2020
6 Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ
Số/Ký hiệu: 000000 ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 331 lượt / Tải về: 60 lượt

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ
25/12/2020
7 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
Số/Ký hiệu: 2633/KH-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 641 lượt / Tải về: 211 lượt

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
18/12/2020
8 Thông báo bổ sung danh sách miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 2605/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1129 lượt / Tải về: 587 lượt

Bổ sung danh sách miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
16/12/2020
9 Thông báo bổ sung danh sách miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 2613/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 773 lượt / Tải về: 321 lượt

Bổ sung danh sách miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
16/12/2020
10 Thông báo về việc miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Số/Ký hiệu: 2256/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1266 lượt / Tải về: 758 lượt

về việc miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020
09/12/2020
11 Thông báo về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Số/Ký hiệu: 2520/TB-HĐTTCC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1318 lượt / Tải về: 478 lượt

Về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020
04/12/2020
12 Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
Số/Ký hiệu: 2391/TB-HĐTTCC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 4125 lượt / Tải về: 2239 lượt

Về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
20/11/2020
13 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 3180/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 6728 lượt / Tải về: 5234 lượt

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
13/11/2020
14 Công văn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Số/Ký hiệu: 2190/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1850 lượt / Tải về: 474 lượt

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
30/10/2020
15 Công văn trả lời kiến nghị, đề xuất liên quan đến Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
Số/Ký hiệu: 5401/BNV-VP ; Người ký: Vũ Đăng Minh
Đã xem: 1661 lượt / Tải về: 487 lượt

Công văn trả lời kiến nghị, đề xuất liên quan đến Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
13/10/2020
16 Một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Số/Ký hiệu: 0 ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 1161 lượt / Tải về: 146 lượt

Một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
13/10/2020
17 Mẫu đơn phúc khảo kì thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020.
Số/Ký hiệu: 03 ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1574 lượt / Tải về: 242 lượt

Mẫu đơn phúc khảo kì thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020.
02/10/2020
18 Công văn V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện vị trí việc làm, biên chế công chức, số người làm việc năm 2020 và kế hoạch biên chế năm 2021 (kèm các phụ lục)
Số/Ký hiệu: 1932/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2789 lượt / Tải về: 1249 lượt

Công văn V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện vị trí việc làm, biên chế công chức, số người làm việc năm 2020 và kế hoạch biên chế năm 2021 (kèm các phụ lục)
24/09/2020
19 Công văn về việc báo cáo về Hội
Số/Ký hiệu: 1698/SNV-TCBC ; Người ký: Lưu Tấn Lại
Đã xem: 1793 lượt / Tải về: 207 lượt

Về việc báo cáo về Hội
21/08/2020
20 Công văn về việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
Số/Ký hiệu: 1577/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2604 lượt / Tải về: 603 lượt

V/v triển khai Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
31/07/2020

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ