Tuyền truyền phổ biến pháp luật
Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2604/KH-UBND
Ngày ban hành: 28/04/2022
Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày hiệu lực: 28/04/2022
Thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương
đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam


Đã xem: 201 lượt