Tuyền truyền phổ biến pháp luật
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 03/2022/TT-BNV
Ngày ban hành: 12/03/2022
Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày hiệu lực: 01/06/2022
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Thong tu chuyen doi vi tri cong tac.pdf[ Tải về ]645.62 Kb

Nội dung trích yếu :
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương


Đã xem: 497 lượt