Văn bản hướng dẫn bầu cử của tỉnh
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 26 items in 2 pages
1 Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biêur HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 95/BC-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1329 lượt / Tải về: 0 lượt

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biêur HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
12/06/2021
2 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 90/NQ-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1479 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
03/06/2021
3 Phướng án phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử ĐBQH kháo XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 902/SYT-PA ; Người ký: Mai Văn Mười
Đã xem: 1574 lượt / Tải về: 0 lượt

Phướng án phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử ĐBQH kháo XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18/05/2021
4 Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử
Số/Ký hiệu: 2876/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 1301 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử
17/05/2021
5 Công văn về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phục vụ bầu cử
Số/Ký hiệu: 64/UBBC-SNV ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1061 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phục vụ bầu cử
13/05/2021
6 Công văn hướng dẫn tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu sớm
Số/Ký hiệu: 56/CV-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 547 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn hướng dẫn tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu sớm
04/05/2021
7 Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 2515/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 673 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
01/05/2021
8 Đề cương hướng dẫn người ứng cử xây dựng Chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử
Số/Ký hiệu: 0000 ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 627 lượt / Tải về: 0 lượt

Đề cương hướng dẫn người ứng cử xây dựng Chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử
26/04/2021
9 Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam NK 2021-2026
Số/Ký hiệu: 50/NQ-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 553 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam NK 2021-2026
26/04/2021
10 Biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: BMBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1551 lượt / Tải về: 0 lượt

Biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
01/04/2021
11 Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp thứ hai
Số/Ký hiệu: 17/TB-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1868 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp thứ hai
03/03/2021
12 Thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lương người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, NK 2021-2026
Số/Ký hiệu: 11/TB-HĐND ; Người ký: Trần Xuân Vinh
Đã xem: 1144 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lương người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, NK 2021-2026
19/02/2021
13 Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 13/TB-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 905 lượt / Tải về: 2 lượt

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
19/02/2021
14 Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 07/TB-HĐND ; Người ký: Trần Xuân Vinh
Đã xem: 901 lượt / Tải về: 11 lượt

Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/02/2021
15 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 11-HD/BTGTU ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đã xem: 740 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
03/02/2021
16 Kế hoạch số 76/KH-UBMTTQVN ngày 28/01/2021 về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệ kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 76/KH-UBMTTQVN ; Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Đã xem: 738 lượt / Tải về: 1 lượt

Kế hoạch số 76/KH-UBMTTQVN ngày 28/01/2021 về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệ kỳ 2021 - 2026
28/01/2021
17 Công văn 678/MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 về tập trung thực hiện một số nội dung tại Bước 1 quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 678/MTTQ-BTT ; Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Đã xem: 623 lượt / Tải về: 1 lượt

Công văn 678/MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 về tập trung thực hiện một số nội dung tại Bước 1 quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/01/2021
18 Lịch trình thời giam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 677/NTTQ-UB ; Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Đã xem: 790 lượt / Tải về: 2 lượt

Lịch trình thời giam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/01/2021
19 Kế hoạch số 75/KH-MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 về việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 75/KH-MTTQ-BTT ; Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Đã xem: 519 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch số 75/KH-MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 về việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/01/2021
20 Công văn số 140-CV/TU ngày 25/01/2021 về Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 140-CV/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 485 lượt / Tải về: 3 lượt

Công văn số 140-CV/TU ngày 25/01/2021 về Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/01/2021

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ