Văn bản hướng dẫn bầu cử của Trung ương
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 45 items in 3 pages
1 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 264/TB-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 2965 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
18/05/2021
2 Công văn về việc phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 2197/BNV-VP ; Người ký: Vũ Đăng Minh
Đã xem: 2553 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn về việc phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
16/05/2021
3 Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử
Số/Ký hiệu: 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Trần Thanh Mẫn
Đã xem: 2426 lượt / Tải về: 0 lượt

Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử
15/05/2021
4 Một số lưu ý khi xây dựng Báo cáo kết quả công tác bầu cử phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026
Số/Ký hiệu: 232/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Nguyễn Thị Thanh
Đã xem: 2425 lượt / Tải về: 0 lượt

Một số lưu ý khi xây dựng Báo cáo kết quả công tác bầu cử phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026
14/05/2021
5 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: 2135/BNV-CQĐP ; Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Đã xem: 1845 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
13/05/2021
6 Công văn hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử
Số/Ký hiệu: 225/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 1666 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử
11/05/2021
7 Công văn về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: 214/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 1882 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
08/05/2021
8 Công văn về thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nôp Biên bản kết quả bầu cử
Số/Ký hiệu: 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 1524 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn về thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nôp Biên bản kết quả bầu cử
08/05/2021
9 Công văn hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm
Số/Ký hiệu: 193/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 1083 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm
30/04/2021
10 Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước
Số/Ký hiệu: 559/NQ-HĐBCQG ; Người ký: Vương Đình Huệ
Đã xem: 1236 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước
27/04/2021
11 Hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh
Số/Ký hiệu: 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Vương Đình Huệ
Đã xem: 1502 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh
13/04/2021
12 Hướng dẫn lập danh sách cử tri, thành lập Tổ bầu cử
Số/Ký hiệu: 130/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Nguyễn Thị Thanh
Đã xem: 1506 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn lập danh sách cử tri, thành lập Tổ bầu cử
12/04/2021
13 Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: HĐBC ; Người ký: HĐBC Quốc gia
Đã xem: 1745 lượt / Tải về: 0 lượt

Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
03/04/2021
14 Hướng dẫn việc xác định số phiếu phát ra và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu
Số/Ký hiệu: 112/VPHĐBCQG_PL ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 1407 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn việc xác định số phiếu phát ra và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu
02/04/2021
15 Việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác
Số/Ký hiệu: 109/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 1203 lượt / Tải về: 0 lượt

Việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác
25/03/2021
16 Hướng dẫn khai tiểu sử tóm tắt của người ứng cử
Số/Ký hiệu: 163/HĐBCQG-TBNS ; Người ký: Trần Văn Túy
Đã xem: 1289 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn khai tiểu sử tóm tắt của người ứng cử
23/03/2021
17 Công văn 89/VPHĐBCQG-PL Văn phòng HĐBCQG về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo
Số/Ký hiệu: 89/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 1598 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn 89/VPHĐBCQG-PL Văn phòng HĐBCQG về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo
13/03/2021
18 Công văn 143/TBNS-CTĐB của HĐBCQG về nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH
Số/Ký hiệu: 143/TBNS-CTĐB ; Người ký: Trần Văn Túy
Đã xem: 1604 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn 143/TBNS-CTĐB của HĐBCQG về nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH
13/03/2021
19 Quyết định só 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026 (đợt 1)
Số/Ký hiệu: 235/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 2469 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định só 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026 (đợt 1)
24/02/2021
20 Công văn số 35-CV/BTCTW về công tác nhân sự ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 35-CV/BTCTW ; Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Đã xem: 2573 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn số 35-CV/BTCTW về công tác nhân sự ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
24/02/2021


Chế độ chính sách
LIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản