Hồ sơ một cửa
Loại tài liệu: Hồ sơ 1 cửa
Hồ sơ 1 cửa đã tiếp nhận tháng 7 năm 2015
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 bao_cao_ho_so_1_cua_thang_7.xls 43.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Hồ sơ 1 cửa đã tiếp nhận tháng 7 năm 2015


Cán bộ - Công chức

Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước
Liên kết Website

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ