Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 972/SNV-CCVC
Ngày ban hành: 06/05/2020
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 06/05/2020
V/v bố trí, sử dụng lái xe khi thực hiện Quyết định 3931/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 972-ccvc.signed.signed.pdf Dung lượng: 539 Kb [ Tải về 437 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v bố trí, sử dụng lái xe khi thực hiện Quyết định 3931/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ