Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 254 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 17/02/2020
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 17/02/2020
V/v báo cáo số liệu cấp trưởng, cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng CBCCVC nghỉ hưu đúng tuổi
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: New_folder.rar Dung lượng: 20.82 Kb [ Tải về 330 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 254 /SNV-CCVC V/v báo cáo số liệu cấp trưởng, cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng CBCCVC nghỉ hưu đúng tuổi


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ