Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 2687 /SNV-TCBC
Ngày ban hành: 18/12/2019
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 18/12/2019
Phụ lục báo cáo hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: phu_luc_bao_cao_hop_dong_2019.xlsx Dung lượng: 14.91 Kb [ Tải về 371 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 2687 /SNV-TCBC V/v báo cáo hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (Phụ lục kèm theo)


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ