Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: số: 2658/SNV-CCVC
Ngày ban hành: 13/12/2019
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 13/12/2019
Biểu mẫu báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 (theo Công văn số 2658 ngày 13 tháng 12 năm 2019)
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: bieu_mau_bc_kqdtbd_hang_nam_2019.xls Dung lượng: 164.5 Kb [ Tải về 186 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 2658/SNV-CCVC Biểu mẫu báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 (theo Công văn số 2658 ngày 13 tháng 12 năm 2019)


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ