Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 4608 /UBND-NC
Ngày ban hành: 06/08/2019
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 06/08/2019
V/v chấn chỉnh công tác mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: cv_4608_ub_tinh_chan_chinh_cong_tac_dao_tao.pdf Dung lượng: 664.45 Kb [ Tải về 218 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 4608 /UBND-NC V/v chấn chỉnh công tác mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ