Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 1643 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 07/08/2019
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 07/08/2019
V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Số: 1643 /SNV-CCVC V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 2209 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ