Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 1193/SNV-CCVTLT
Ngày ban hành: 13/06/2019
Người ký: Trần Ngọc Hòa
Ngày hiệu lực: 13/06/2019
V/v tham gia ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: New_folder.rar Dung lượng: 19.81 Mb [ Tải về 95 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 1193/SNV-CCVTLT V/v tham gia ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ