Văn bản
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1601/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/05/2019
Người ký: Trần Văn Tân
Ngày hiệu lực: 30/05/2019
Quyết định về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Quyết định về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018 (kèm báo cáo chi tiết)


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ