Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 1040 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 20/05/2019
Người ký: Lưu Tấn Lại
Ngày hiệu lực: 20/05/2019
V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, tiền lương trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 2019-05-24_(15).pdf Dung lượng: 199.08 Kb [ Tải về 128 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 1040 /SNV-CCVC V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, tiền lương trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ