Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: Số: 01/2019/TT-BNV
Ngày ban hành: 14/03/2019
Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày hiệu lực: 14/03/2019
Thông tư 01 Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Và Thông tư 02 quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào & Yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: VTLT.rar Dung lượng: 15.91 Mb [ Tải về 90 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Thông tư 01 Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Và Thông tư 02 quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào & Yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ