Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 542 /SNV-TCBC
Ngày ban hành: 13/03/2019
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 13/03/2019
V/v đề nghị sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: TCBC.rar Dung lượng: 39.79 Kb [ Tải về 393 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 542 /SNV-TCBC V/v đề nghị sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ