Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số:18/CCVTLT-VP
Ngày ban hành: 11/03/2019
Người ký: Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày hiệu lực: 11/03/2019
V/v rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” giai đoạn 2011 - 2018
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: VT.rar Dung lượng: 37.41 Kb [ Tải về 126 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số:18/CCVTLT-VP V/v rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” giai đoạn 2011 - 2018


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ