Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 325 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 19/02/2019
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 19/02/2019
V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Số: 325 /SNV-CCVC V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ