Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 325/SNV-CCVC
Ngày ban hành: 19/02/2019
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 19/02/2019
Công văn v/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Hết hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Công văn v/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ