Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 6329/BNV-CCHC
Ngày ban hành: 28/12/2018
Người ký: Nguyễn Trọng Thừa
Ngày hiệu lực: 28/12/2018
Công văn v/v đóng góp ý kiến Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án "Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (kèm Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án và Phụ lục).
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Công văn v/v đóng góp ý kiến Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án "Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (kèm Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án và Phụ lục).


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ