Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số : 10 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 03/01/2019
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 03/01/2019
V/v thông tin chỉ tiêu nâng ngạch công chức, viên chức được Bộ Nội vụ phân bổ
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Thong_bao_NNTH.pdf Dung lượng: 796.74 Kb [ Tải về 1267 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số : 10 /SNV-CCVC V/v thông tin chỉ tiêu nâng ngạch công chức, viên chức được Bộ Nội vụ phân bổ


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ