Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: /SNV-TCBC
Ngày ban hành: 28/12/2018
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 28/12/2018
V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: TCBC.rar Dung lượng: 29.06 Kb [ Tải về 217 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ