Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 1976 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 09/11/2018
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 09/11/2018
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: New_folder.rar Dung lượng: 34.08 Kb [ Tải về 172 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 1976 /SNV-CCVC V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ