Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 2007 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 07/11/2018
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 07/11/2018
V/v đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: danh_gia_phan_loai_cbccvc_nam_2018.rar Dung lượng: 311.78 Kb [ Tải về 703 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 2006 /SNV-CCVC V/v đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ