Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 1655/SNV-CCVC
Ngày ban hành: 01/10/2018
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 01/10/2018
V/v rà soát giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CCVC.rar Dung lượng: 27.88 Kb [ Tải về 444 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 1655/SNV-CCVC V/v rà soát giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ