Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 1652 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 25/09/2018
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 25/09/2018
V/v thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: New_folder.rar Dung lượng: 23.81 Kb [ Tải về 254 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 1652 /SNV-CCVC V/v thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ