Văn bản
Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 4998 /KH-UBND
Ngày ban hành: 06/09/2018
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 06/09/2018
KẾ HOẠCH Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương;thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên lên cán sự, từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên tại tỉnh Quảng Nam năm 2018
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
KẾ HOẠCH
Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương
đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương;thăng hạng viên chức
hành chính từ nhân viên lên cán sự, từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên
tại tỉnh Quảng Nam năm 2018


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ