Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 1457 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 04/09/2018
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 04/09/2018
V/v xin ý kiến về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ thôi việc
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CCVC2.rar Dung lượng: 29.99 Kb [ Tải về 416 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v xin ý kiến về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ thôi việc


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ