Văn bản
Loại văn bản: Phụ lục
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: PL3
Ngày ban hành: 24/08/2018
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 24/08/2018
Dự thảo Phụ lục 3_Bảng tiêu chí đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính các đơn vị Sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh năm 2018.
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Dự thảo Phụ lục 3_Bảng tiêu chí đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính các đơn vị Sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh năm 2018.


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ