Văn bản
Loại văn bản: Phụ lục
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: PL_1C
Ngày ban hành: 24/08/2018
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 24/08/2018
Dự thảo Phụ lục 1C_bảng tiêu chí đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính Ban Dân tộc tỉnh năm 2018.
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: PL_1C__Bang_tieu_chi_Ban_Dan_toc.docx Dung lượng: 61.08 Kb [ Tải về 7 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Dự thảo Phụ lục 1C_bảng tiêu chí đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính Ban Dân tộc tỉnh năm 2018.


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ