Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 1277 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 13/08/2018
Người ký: Lưu Tấn Lại
Ngày hiệu lực: 13/08/2018
Số: 1277 /SNV-CCVC V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Số: 1277 /SNV-CCVC V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ