Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1165/SNV-TCBC
Ngày ban hành: 13/07/2018
Người ký: Lưu Tấn Lại
Ngày hiệu lực: 13/07/2018
Công văn v/v báo cáo thực trạng tổ chức, hoạt động và đề xuất sắp xếp lại, kiện toàn các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách
Hết hiệu lực
Tập tin văn bản: DE_CUONG_PHU_LUC.rar Dung lượng: 57,03 Kb [ Tải về 37 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Công văn v/v báo cáo thực trạng tổ chức, hoạt động và đề xuất sắp xếp lại, kiện toàn các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 618 lượt ]Quay lại
    
Đăng nhập
Tài khoản