Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1127/SNV-CCVC
Ngày ban hành: 04/07/2018
Người ký: Lưu Tấn Lại
Ngày hiệu lực: 04/07/2018
V/v báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CCVC.rar Dung lượng: 59.49 Kb [ Tải về 132 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v báo cáo số liệu theo
Nghị định số 46/2010/NĐ-CP,
Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và
biên chế xã hội hóa


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ