Văn bản
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1595/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/05/2018
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 22/05/2018
Quyết định về việc công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: PARINDEX2017(chinh_thức).pdf Dung lượng: 5.2 Mb [ Tải về 215 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Kèm theo Báo cáo công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ